V roku 1963, v dobe, kedy pani Mary Kay Ash založila spoločnosť Mary Kay pracovalo v USA 32 % žien.
V roku 1983 to bolo 51 % pracujúcich žien a podnikateliek. Za posledných 20 rokov počet firiem, ktoré vlastnia ženy – podnikateľky vzrástol o 114 %. Tieto čísla ukazujú, že dnes je pre ženy bežné venovať sa kariére a vlastnému podnikaniu. Mnohé sociálne a ekonomické zmeny v spoločnosti svedčia o tom, že tieto nadčasové vízie zdieľala aj pani Mary Kay Ash. Aj vďaka nej má dnes podnikateľská príležitosť pre ženy stále rastúci potenciál a ženám otvára možnosti dosahovania svojich snov a cieľov.

Postele budú postlané a košele vyžehlené  

„Keď som začínala pracovať ja,“ píše Mary Kay Ash v knihe Zázraky sa dejú, „ženy, ktoré si hľadali zamestnanie nemali od svojho okolia veľa podpory. Hovorili nám, že ak nechceme zostať doma, budeme sa musieť obetovať a robiť kompromisy. Nám ženám tvrdili, že ak chceme plávať v oceáne zvanom biznis, musíme zaistiť, že postele budú postlané a košele vyžehlené.  
Vďaka bohu, že sa to zmenilo! Väčšina ľudí si uvedomuje, že ženy (rovnako ako muži) potrebujú profesionálny rast a finančnú nezávislosť, ktorú práca poskytuje.“ 
Autobiografia Mary Kay Ash vyšla po prvý krát v roku 1993. Už vtedy, 30 rokov po založení spoločnosti, ktorej cieľom bolo vždy obohacovať životy žien vďaka podnikateľskej príležitosti pozorujeme, ako sa možnosti pre ženy a vnímanie pracujúcich žien v spoločnosti výrazne zmenili.  

Rodina je tímová práca

„Ženy, ktorým nechýba zdravý rozum, sa nemusia rozhodovať medzi rodinou a kariérou. Môžu mať oboje.“ Tvrdila Mary Kay Ash. Vnímala skúsenosti nezávislych kozmetických poradkýň a pozorovala aj zmeny, ktoré sa diali v ich živote. Podnikateľská príležitosť zlepšila ich finančnú samostatnosť a spokojnosť. A preto ovplyvňovala aj ich spokojný rodinný život. „Niektorí cynici tvrdia, že zmena nastala kvôli tomu, že dnes domácnosť potrebuje dva platy. Nech už to bolo z akéhokoľvek dôvodu, muži ženy do sveta biznisu prijali, a prevzali tým na seba povinnosť starať sa o deti i o menej  príjemné záležitosti ako sú domáce práce. Muži milujú deti rovnako ako ženy. Keď prišli na to, aká je to vďačná práca – formovať mladé životy, chcú sa na tom podieľať. Keď muž a žena zdieľajú jednu domácnosť, mali by sa tiež deliť o povinnosti spojené s jej údržbou. Potom budú mať obaja viac času na deti, prácu aj na seba.“ 

Dosahovanie cieľov je inteligenčne i emocionálne stimulujúce  

Mary Kay Ash mala silný zmysel pre rodinu. Predstavovala pre ňu jeden z kľúčových pilierov života.  Podnikateľská príležitosť pre ženy nie je len flexibilnou príležitosťou práce pre matky. Je férová a dostupná pre všetky ženy, ktoré sa rozhodnú naplniť svoj potenciál. 
„V prvom rade musíte vedieť, čo chcete. Ak samu seba vidíte, ako robíte to, čo chcete, ak naozaj chcete, aby sa váš sen stal skutočnosťou, budete plánovať, organizovať, reorganizovať a pracovať, kým nedosiahnete presne to, čo chcete.“  

Využite aj vy svoj potenciál naplno! Kontaktuje nezávislú kozmetickú poradyňu a zistite viac o podnikateľskej príležitosti s Mary Kay.